Kancelaria

Inspektora Ochrony Danych

 

O nas

Przedsiębiorstwo Usługowe „GRAFRED” KANCELARIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH tematyką ochrony danych osobowych zajmije się od 2015 roku. Oferujemy  Klientom między innymi: outsourcing funkcji ABI, usługi consultingowe w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji, szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych, szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe.

 

 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 45

 

 

Aktualności

     Znajdujemy się w przełomowym okresie transformacji przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych w europejskim obszarze gospodarczym. Unijna reforma prawa  stojącego na straży bezpieczeństwa danych osobowych przybiera coraz bardziej realne kształty. Za nieco ponad 120 dni przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zaczną być stosowane. Rozporządzenie wprowadzi wiele nowatorskich, odmiennych od obecnie obowiązujących, rozwiązań. Przełożą się one na nowe zadania i obowiązki administratorów  danych oraz powołanych przez nich administratorów bezpieczeństwa informacji.  To administratorzy bezpieczeństwa informacji, a właściwie inspektorzy ochrony danych z dnia na dzień staną się pierwszoplanowymi  postaciami w systemie ochrony danych osobowych.

     Czasu na przygotowanie organizacji do nowych okoliczności z każdym dniem ubywa. Przygotowania trzeba jednak zacząć. Od czego? Najlepiej od ustalenia co musimy w organizacji ochrony danych osobowych zmienić, tak by sprostać wymaganiom RODO.  Żeby o tym zdecydować musimy dokonać przeglądu, wręcz inwentaryzacji zasobów, którymi  dysponuje organizacja w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Będziemy też musieli rozstrzygnąć wiele kwestii takich jak: sposób realizacji obowiązku informacyjnego, optymalna konstrukcja zgody na przetwarzanie danych, narzędzia ewentualnej pseudonimizacji danych osobowych, sposoby zarządzania poufnością haseł dostępowych do systemów informacyjnych, czy sposobu realizacji obowiązków przez inspektora ochrony danych.

Mając  na uwadze ogrom przedsięwzięć, jakie  winny być w tak krótkim czasie zrealizowane, warto skorzystać z fachowej pomocy i doświadczenia. P. U. GRAFRED Kancelaria Inspektora Ochrony Danych zaprasza do współpracy.  

 

P. U. GRAFRED  Kancelaria Inspektora Ochrony Danych

65-950 Zielona Góra

ul. Wojska Polskiego 25/907

+48 68 4151372, +48 601499272

alfred.spychala@abi-24.com.pl, pu_grafred@wp.pl